Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2020

lenifca
13:10
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viazoou zoou
lenifca
13:09
0577 b599
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazoou zoou
lenifca
13:09
Reposted fromiblameyou iblameyou viazoou zoou
lenifca
13:08
4765 dd00 500
Reposted fromzciach zciach viazoou zoou
lenifca
13:07
6479 c159
Reposted frompsychodelikatesy psychodelikatesy viazoou zoou
lenifca
13:07
8352 a941 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viazoou zoou
lenifca
13:07
2972 6e1d 500
Reposted fromlavendowy lavendowy viazoou zoou
lenifca
13:06
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski
Reposted fromprincessconsuela princessconsuela viazoou zoou
lenifca
13:06
4529 dfb5
Reposted fromkurtzprzezce kurtzprzezce viazoou zoou
lenifca
13:06
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viazoou zoou
13:04
lenifca
13:04
Reposted fromoll oll viazoou zoou
lenifca
13:04
0227 c235
Reposted fromgdybam gdybam viazoou zoou
lenifca
13:02
1914 5d7e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazoou zoou
lenifca
13:02
8404 7992 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viazoou zoou
lenifca
13:01
Wymuszone kontakty z człowiekiem, który ma cię w dupie, były gorsze niż zupełny brak kontaktu.
— Penelope Ward, Vi Keeland - "Zbuntowane serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazoou zoou
lenifca
13:01
6257 7c9d
Reposted fromniewychowana niewychowana viazoou zoou
lenifca
13:01
Że się przejmuję. Że się wszystkim przejmuję. Że jestem non stop przerażona tym, co mam robić. Codziennie budzę się z atakiem paniki, co mam robić. Co mam robić w życiu.
— Małgorzata Halber "najgorszy człowiek na świecie"
lenifca
13:00
5522 275f 500
lenifca
12:59
Reposted fromshakeme shakeme viakompleksdziury kompleksdziury
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...