Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

lenifca
21:29
6500 b410 500
Reposted fromrobaczek robaczek viabadblood badblood
lenifca
21:27
8007 fe30
Reposted fromanke anke viasybka sybka
21:25
1896 3209
Reposted fromjaysocrates25 jaysocrates25 viabadblood badblood
lenifca
21:23
Domyśl się, że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!
— Michaił Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
21:22
6584 528c 500
Reposted fromturquoise turquoise viabadblood badblood
lenifca
21:22

"Myliło mi się najprawdopodobniej całe życie."

— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viabadblood badblood
lenifca
21:20
Reposted fromweightless weightless viabadblood badblood
lenifca
21:20
21:19
7805 8ec4 500
lenifca
21:19
9212 47c3
lenifca
21:16
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viairmelin irmelin
lenifca
21:15
9509 72ff
Reposted fromcalifornia-love california-love viabadblood badblood
21:15
5136 f5c8 500
Reposted fromkimik kimik viabadblood badblood
lenifca
21:14
lenifca
21:12
Wie pan, wszystko jedno, czy się ma przed sobą sto lat, rok czy tydzień, zawsze się ma przed sobą wszystko.
— Jerzy Pilch ("Ulica Filarecka" [w:] "Bezpowrotnie utracona leworęczność")
Reposted fromdurmik durmik viadooomiiin dooomiiin
lenifca
21:12
Myślę, że większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.
— Woody Allen.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viadooomiiin dooomiiin

June 26 2017

lenifca
22:30
8226 d73e 500
lenifca
22:30
Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
lenifca
22:29
Ja byłem najcichszy. Nie próbowałem z nikim nic nawiązać, ale w ogóle taki jestem, że wolę bardzo chętnie nic nie mówić. Nie dlatego, że nie mam nic do mówienia, odwrotnie, bardzo odwrotnie, ale komu mówić, komu opowiadać, kto na to zasługuje? Dlatego wolę już słuchać chociażby.
— Edward Stachura "Nocna jazda pociągiem"
Reposted fromperseweracje perseweracje viadooomiiin dooomiiin
22:29
8123 914c 500

Zdzisław Beksiński, “Depresja, 1956

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viadooomiiin dooomiiin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl