Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

lenifca
20:43
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viairmelin irmelin
20:42
5751 f9bd
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin
lenifca
20:40
6211 b1db 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
lenifca
20:40
7299 a87c 500
Reposted fromkoprobo koprobo viairmelin irmelin
20:39
lenifca
20:39
Reposted fromtoft toft viakompleksdziury kompleksdziury
lenifca
20:37
0285 3c28 500
lenifca
20:37
5872 ef07 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaDreamsMayCome DreamsMayCome
lenifca
20:35
Reposted fromFenette Fenette viairmelin irmelin
lenifca
20:31
6023 09ee 500
Reposted fromkassiarzyna kassiarzyna viairmelin irmelin
lenifca
20:31

Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (...) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (...) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromlimni limni viairmelin irmelin
20:31
8505 1fe1 500

supersonicyouth:

Gustav Klimt

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viairmelin irmelin
lenifca
20:30
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabadblood badblood
lenifca
20:29
3782 cbe5
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
lenifca
20:29
1582 a91b
Reposted fromproof proof viairmelin irmelin
lenifca
20:29
1581 bf48 500
lenifca
20:29

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapampam pampam
lenifca
20:28
Skradziono mi życie. Żyję w mieście, w którym nie chcę żyć. Prowadzę życie, jakiego nie chcę prowadzić. [...] Gdybym miała jasność umysłu, Leonardzie, powiedziałabym ci, że zmagam się sama w głębokich ciemnościach. Tylko ja je znam. Tylko ja mogę zrozumieć swój własny stan.
— Virginia Woolf, "Godziny"
Reposted frometerycznie eterycznie viapampam pampam
lenifca
20:28
lenifca
20:27
A jak wyj­dzie śmiesznie? Ludzie się pośmieją i ko­niec. Wiel­kość nie boi się śmieszności. 
— Tadeusz Różewicz.
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadooomiiin dooomiiin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl