Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

lenifca
21:19
Jest mi tak jakby już było za późno.
— Grzegorz Turnau - "Dotąd doszliśmy"
lenifca
21:17
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
lenifca
20:04
lenifca
20:04
0084 3443 500
Reposted fromsoviolently soviolently viasgrialux3 sgrialux3
19:58
lenifca
19:55
2371 94ef 500
Reposted fromhare hare viathebelljar thebelljar
lenifca
19:54
Jak oglądasz seriale, to nie potrzebujesz ludzi. (...) To mi sprawia przyjemność, pomyślałam. Właśnie ten stan. Kiedy jesteś przed telewizorem i nikt się do mnie nie przypierdala.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaRozaa Rozaa
lenifca
18:06
0412 8cb8 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
lenifca
18:04
0461 3c62 500
Reposted fromsoftboi softboi
lenifca
18:02
0590 1efa 500
Reposted fromsavatage savatage
lenifca
17:59
0641 206c 500
Reposted fromsoftboi softboi
lenifca
17:52
Można milczeć i milczeniem ranić kogoś...
— Jan Twardowski
Reposted fromkrn krn
lenifca
17:48
3681 0533
Reposted fromithadtobeyou ithadtobeyou viazielono zielono
lenifca
17:47
"Przeklęta chwila, w której doszłam do przekonania, że niewiele jest spraw, na których by mi tak zależało, jak na nim." Agnieszka Osiecka
Reposted fromithadtobeyou ithadtobeyou viazielono zielono
lenifca
17:47
4167 c398
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viazielono zielono
lenifca
17:47
lenifca
17:41
lenifca
17:40
Reposted fromshakeme shakeme vialiliowadusza liliowadusza
lenifca
17:40
1801 0836
Reposted fromrenirene renirene vialiliowadusza liliowadusza
lenifca
17:38
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl