Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2018

lenifca
23:18
1646 9c11 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaadriannak adriannak
lenifca
23:18
6712 c3eb 500
Reposted fromkotowate kotowate viaejze ejze
lenifca
22:29
Nie zawsze znajduje się samotność w sercu lasów lub wśród skał. Nieszczęśliwy jest samotny wszędzie.
— Gustaw Herling-Grudziński.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaMartwa13 Martwa13
lenifca
22:29
lenifca
22:27
Jeśli źle życzymy człowiekowi, któremu kiedyś ofiarowaliśmy miłość, to tak, jakbyśmy opluwali samego siebie.
Jeśli nie mamy szacunku dla tej drugiej osoby, miejmy chociaż szacunek do tego kogoś, kim byliśmy wtedy.
— Jacek Piekara "Alicja"
lenifca
22:21
Postanowiłam nie zadręczać się drobiazgami: dzielić rzeczy na bardzo ważne, dość ważne i gówno ważne.
— Magdalena Czmochowska
lenifca
22:19
- Wiem, że będzie ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko
Reposted fromwagabunda wagabunda viaheadsbangbang headsbangbang
lenifca
22:19
6618 1ed5
Reposted fromzrazik zrazik viaheadsbangbang headsbangbang
lenifca
22:14
Reposted from4777727772 4777727772 via12czerwca 12czerwca
lenifca
22:14
Nie lubię mężczyzn, za którymi wlecze się dymiący ślad zapłakanych kobiet
— Wystan Hugh Auden
lenifca
22:14
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja via12czerwca 12czerwca
lenifca
22:14
1426 8b50 500
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch via12czerwca 12czerwca
lenifca
22:12
Chciałbym Cię dotknąć
Lecz dłonie zaciskam w pięść

(...)

Zaciskam zęby
Żeby więcej nie powiedzieć
— "Znam Cię na pamięć"; Cool Kids Of Death
Reposted fromciarka ciarka via12czerwca 12czerwca
lenifca
21:23
Wolę jedno życie z tobą, niż samotność przez wszystkie ery tego świata.
— J.R.R. Tolkien
Reposted fromaletodelio aletodelio viafreeway freeway
lenifca
21:15
Reposted fromvith vith viacemek cemek
lenifca
21:12
8442 75aa
Reposted fromturbokolor turbokolor viafreeway freeway
lenifca
21:11
By wrócić, już nie wystarczy zamknąć oczy, już nie. By wrócić, trzeba zaprzeć się, po wielokroć. Trzeba odrzucić, zniszczyć. By wrócić. A tam mgła.
— Świetlicki
Reposted fromretro-girl retro-girl
lenifca
21:10
7958 8718
Reposted frommisieq misieq viapoppyseed poppyseed
lenifca
21:09
Reposted fromgruetze gruetze viahalucynowa halucynowa
lenifca
21:09
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viaostatni ostatni
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl