Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

lenifca
21:14
2365 99cb
Reposted fromslodziak slodziak viabadblood badblood
lenifca
21:13
[...] I pomyślałem, że to jest magia. Kochać kogoś. [...]
— Melvin Burgess - Ćpun.
lenifca
20:39
a spokój ma kształt Twoich ramion.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viairmelin irmelin
20:39
8414 1da6
Reposted fromkulamin kulamin viairmelin irmelin
lenifca
20:39
6441 d748
Reposted fromaliceinweedland aliceinweedland viairmelin irmelin

October 21 2017

lenifca
22:34

wspólne spanie w jednym łóżku jest czynnością dużo bardziej intymną niż seks. Bo wiesz, że kogoś męczą koszmary, że mu głupio powieka drży albo że puszcza bąki przez sen. i to jest bliskość.

— Katarzyna Groniec, Wysokie Obcasy, 10 grudnia 2011

22:34
5718 381e
Reposted fromwekissthestars wekissthestars viaLuukka Luukka
lenifca
22:31
Jak się kogoś kocha, wierność nie jest żadną zasługą. 
— ano
Reposted fromwrajt wrajt via2708 2708
lenifca
22:30
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viamargot margot
lenifca
22:28
8475 a5c6
Reposted fromnyaako nyaako viatysiace-mysli tysiace-mysli
lenifca
22:27
Nigdy nie rań kogoś, kto mówi, że Cię kocha i przy tym patrzy Ci głęboko w oczy. Kogoś, kto nie wstydzi się płakać przy Tobie, ani śmiać się w głos. Nie wiesz, jaka walka toczyła się w nim, zanim Ci zaufał. To ktoś, kto poznał życie z gorszej strony i nie zasługuje więcej na cierpienie.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaunicorn792 unicorn792
lenifca
22:26
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamargot margot
lenifca
22:26
7428 452f
Reposted fromsosna sosna viadrain832 drain832
lenifca
22:25
6102 6d03 500
Reposted fromforget-YOU-not forget-YOU-not viamargot margot
lenifca
22:24
Reposted fromlaserpony laserpony vialifeless lifeless
lenifca
22:24
When in doubt, lick the door
Reposted fromfabs3 fabs3 vialifeless lifeless
lenifca
22:23
1111 1fc2
Reposted fromgifluv gifluv viasmoke11 smoke11
22:22
4840 d4b7
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialifeless lifeless
lenifca
22:22
8481 101a 500
Reposted fromnyaako nyaako viametafnord metafnord
lenifca
22:21
2424 c28a 500
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viaVillentretenmerth Villentretenmerth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl