Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2018

19:08
6075 891a
Reposted from23kulpamens 23kulpamens viaTehawanka Tehawanka
lenifca
19:07
Reposted fromgifz gifz viajezu jezu
lenifca
19:01
Reposted frommrrru mrrru viamaardhund maardhund
lenifca
18:59
7465 6fab 500
Reposted fromnyaako nyaako viaKaBoom KaBoom
lenifca
18:57
5130 4f92 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viakjuik kjuik
lenifca
18:55
Nie ma nic gorszego niż kochać faceta, który nigdy nie przestanie Cię rozczarowywać.
— "House M.D."
Reposted fromimyours imyours viasarenkabeznozek sarenkabeznozek
lenifca
18:54
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając .
— E.Niewińska
Reposted fromswojszlak swojszlak vianicdostracenia nicdostracenia
lenifca
18:53
lenifca
18:49
Rozbierz mnie,
z nieufności,
apatii
i niewiary,
z kombinezonu
zawiedzionych
pragnień,
bolesnej świadomości
nostalgii
i tęsknoty.

Rozbierz mnie tak,
bym została
jak byłam na początku.

Rozbierz...
— Dorota Lorenowicz
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viakitsunesoba kitsunesoba
lenifca
18:44
0677 e932
Reposted fromsosna sosna viabadblood badblood
18:43
1003 593a 500

broderiemyworld:

delphil__ via Instagram

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viabadblood badblood
lenifca
18:42
2132 efaf 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viabadblood badblood
lenifca
18:41
5781 d909 500
Reposted fromkatisz katisz viabadblood badblood
lenifca
18:41
2742 eea3 500
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viabadblood badblood
lenifca
18:41

July 18 2018

lenifca
20:15
8429 c75f 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
lenifca
20:12
9432 141c 500
Reposted fromaletodelio aletodelio
lenifca
20:05
...trzeba podnieść głowę i powiedzieć: "o nie, kurwa, nie tym razem".
— polowanienaobłoki.blogspot.com
Reposted fromkawainka kawainka viaxannabelle xannabelle
lenifca
20:05
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
Reposted frompierdolony pierdolony viaxannabelle xannabelle
lenifca
20:04
9868 588a 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viapampam pampam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl