Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2018

lenifca
17:18
0408 8e1d 500
Reposted fromheparyna heparyna viarealytruth realytruth
lenifca
17:18
lenifca
17:17
6077 5578 500
Reposted fromowca owca viairmelin irmelin
17:16
5664 374f
Reposted fromrawriot rawriot viabadblood badblood
lenifca
17:16
1919 3b8c
Reposted fromnazarena nazarena viarealytruth realytruth
lenifca
17:16
4061 5d47 500
Reposted frompulperybka pulperybka

February 04 2018

21:56
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin
lenifca
21:55
1446 446c 500
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
lenifca
21:55
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viairmelin irmelin
lenifca
21:55
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed viairmelin irmelin
lenifca
21:54

"Niestety, brak chęci do życia nie wystarcza, by mieć ochotę na śmierć".

— Michel Houellebecq "Platforma"
Reposted fromjanka89 janka89 viairmelin irmelin
lenifca
21:54
Funkcjonuję. To dobre słowo na obecny stan rzeczy. Chodzę, mówię i oddycham, czasami nawet się uśmiechnę.
Reposted fromcompromise compromise viairmelin irmelin
lenifca
21:53
6940 f71f
Reposted frompterodactor3000 pterodactor3000 viairmelin irmelin
21:52
1681 a298 500
Reposted fromovariesoftime ovariesoftime viatarczyn tarczyn

January 01 2018

lenifca
02:40
0710 3d81
Reposted fromzciach zciach viaSkydelan Skydelan
lenifca
02:40
Mam blizny na dłoniach po dotknięciu pewnych osób.
— Jerome David Salinger
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaepicenegod epicenegod
lenifca
02:39
0684 9032
Reposted fromzciach zciach viaSkydelan Skydelan
lenifca
02:16
6729 9370 500
Lindel, Belgium  (fot. Paul Smeets)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viavertheer vertheer
lenifca
01:40
0635 7202
Reposted fromzciach zciach viaspotlight spotlight
lenifca
01:39
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamrrru mrrru
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl