Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

lenifca
19:02
7851 b3e1 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
lenifca
19:01
9341 f13e 500
Reposted fromNathanae Nathanae
lenifca
19:01
9834 4e96 500
Reposted fromgreenloud greenloud
lenifca
18:52
lenifca
18:50

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
Reposted frommerkaba merkaba viafischikella fischikella
lenifca
18:50
2910 13e1 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaToshi Toshi
lenifca
18:49
6065 1542
Reposted fromcountingme countingme viaeternia eternia
18:43
lenifca
18:42
Jeśli się kogoś kocha to poświęca się mu swój czas, obecność i zainteresowanie. Jeśli się o tym tylko mówi, zamiast faktycznie być i ofiarować siebie, to piękne słowa zamieniają się w zwykłe i nic nie warte pieprzenie...
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaeternia eternia
lenifca
18:41
lenifca
18:38

Zdecyduj się w końcu.

Jeśli nie możesz dać mi siebie to daj mi święty spokój.

— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaeternia eternia
lenifca
17:10
1009 4c47 500
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy
lenifca
17:04
4298 58c1 500
Reposted frommollim mollim vianebthat nebthat
lenifca
17:03
5549 05b3 500
17:02
3822 9825 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vianeupsh neupsh
lenifca
17:02
3329 8901
Reposted fromwesolabiedronka wesolabiedronka viaGunToRun GunToRun
lenifca
17:02
9920 8d8d
Reposted fromgreensky greensky viaJoschIsAGeek JoschIsAGeek
lenifca
17:01
3620 d101 500
Reposted fromteijakool teijakool viaJoschIsAGeek JoschIsAGeek
lenifca
16:59
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności (...)
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaGunToRun GunToRun
lenifca
16:59
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromoutoflove outoflove viakama1110 kama1110
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl